BRITISH GQ NOVEMBER 2016 

TATLER OCTOBER 2016 

BRITISH GQ OCTOBER 2016

BRIDES 2016

SEPTEMBER/ OCTOBER ISSUE                        NOVEMBER/ DECEMBER ISSUE

ELLE UK 2016 SEPTEMBER ISSUES

BRITISH VOGUE 2016 SEPTEMBER ISSUE

HARPER'S BAZAAR UK 2016 SEPTEMBER ISSUE

TATLER 2016 SEPTEMBER ISSUE

British Vogue 2016 (July issue)

BRITISH VOGUE AUGUST 2016

TATLER AUGUST 2016